مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3294554010810920510

عوارض آزادراه‌ها 20 درصد گران شد

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این که از نیمه سال 95 و کل سال 96 افزایش قیمت نداشته‌ایم، گفت: پس از 18 ماه میانگین 20 درصد نرخ عوارض آزادراه‌ها افزایش یافت.

به گزارش تسنیم، امیر امینی تاکید کرد: البته در برخی آزادراهها این افزایش به 32 درصد هم میرسد که این موضوع با توجه به نرخ تردد، میزان سرمایهگذاری، زمان استهلاک سرمایه و حتی صرفهجویی در مصرف سوخت و وقت کاربر تعیین میشود. وی در تشریح توضیحات خود گفت: مثلاً با احداث آزادراه قم ـ گرمسار 154 کیلومتر مسیر کوتاه شد که طبیعتاً با این موضوع در میزان سوخت و زمان صرفهجویی میشود که اگر فقط میزان سوخت مصرفی را ملاک قرار میدادیم، باید از مالک هر خودروی شخصی حدود 18 هزار تومان عوارض دریافت میکردیم اما این میزان دریافت نمیکنیم، با این حال ما شاهد استقبال بیش از برآوردهای مردم از این بزرگراه هستیم. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه افزایش عوارضی آزادراهها عده معدودی از هموطنانمان را دربرمیگیرد، گفت: فقط 5 تا 7 درصد تردد کشور از آزادراهها و 95 درصد بقیه از دیگر زیرساختهای کشور انجام میشود. وی درباره چگونگی افزایش عوارض آزادراهها توضیح داد: احداث طرحهای راه و ترابری براساس قانون مشارکت اجرا میشود که با استفاده از مواد آن با بخشهای خصوصی قرارداد منعقد میشود. وی با بیان اینکه تا سال 92 فقط آزادراهها در این چارچوب احداث و از محل عوارض سرمایه سرمایهگذاران تأمین میشد، گفت: در حال حاضر با این شیوه دیگر سامانههای حمل و نقلی از جمله احداث ریل و فرودگاه هم اجرا میشود و این راهکاری است برای سرمایهگذاری در طرحهایی که دولت امکان آن را ندارد و از توانبخش خصوصی استفاده میکند.