مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3294553762543859417

توتال: امکان ادامه حضور در پارس جنوبی را نداریم!

شرکت توتال فرانسه اعلام کرد با احیای تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران امکان ادامه حضور در پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی را نخواهد داشت.

به گزارش فارس، در بیانیه توتال با اشاره به تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای خروج از توافق هستهای با ایران و احیای تحریمهای ثانویه پس از یک مهلت چند ماهه، آمده است: همانطور که پیش از این توضیح داده بودیم، توتال در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز 11 پارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیتهای مربوطه را پیش از 4 نوامبر 2018 متوقف کند، مگر آنکه مقامهای ایالات متحده با حمایت مقامهای فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه، به توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی پروژهای باید از شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به قانون ایالات متحده، محافظت کند.

در ادامه بیانیه آمده است: در چنین شرایطی، توتال دیگر تعهد تازهای در ارتباط با پروژه فاز 11 پارس جنوبی نخواهد گرفت و پیرو تعهدات قراردادی که با مقامهای ایرانی داشته، در حال رایزنی با مقامهای فرانسوی و آمریکایی است تا امکان دریافت یک معافیت تحریمی پروژهای، را بسنجد.