مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3294448407974132674

ائتلاف‌های تازه در عراق برای تعیین نخست‌وزیر آینده

پس از برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات پارلمانی عراق، رایزنی‌های سیاسی برای تعیین نخست‌وزیر آینده و هیات دولت بعدی شروع شده است.

روز گذشته در خبری اعلام شد مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکراتیک کردستان عراق با هادی العامری، رئیس ائتلاف «الفتح» درباره جدیدترین تحولات مربوط به انتخابات به صورت تلفنی گفتوگو کرده است. ائتلاف الفتح با کسب 50 کرسی از جمله پیشتازان ائتلافهای پیروز در انتخابات است و تا این لحظه جایگاه دوم را دارد. حزب دموکراتیک کردستان نیز با کسب 24 کرسی در استانهای منطقه کردستان در صدر قرار دارد. پیش از این رهبران حزب الدعوه عراق جناح سیاسی نوری المالکی با 21 کرسی و حیدر العبادی با 51 کرسی با العامری دیدار کرده بودند. در این میان گفته میشود همپیمانی ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی و ائتلاف الفتح به رهبری العامری قطعی است. اما درباره پیوستن سایر احزاب و فهرستهای انتخاباتی به این همپیمانی برای تشکیل فراکسیون بزرگتر در پارلمان، گمانهزنیهای متعددی صورت میگیرد. این ائتلاف مورد حمایت ایران است و امید فراوانی میرود که در آینده بتواند نخستوزیری را بهدست آورد. در این میان حیدر العبادی، نخستوزیر فعلی عراق ضمن درخواست از ائتلافهای پیروزی در انتخابات عراق مبنی بر توافق بدون هیچ پیششرطی، تاکید کرد دولت جدید باید ضد فساد و فرامذهبی باشد. وی گفته است: دولت به اداره کشور ادامه میدهد و همچنان دارای اختیارات کامل است تا زمانی که پارلمان جدید تشکیل شود و در آن زمان به دولت پیشبرد امور تبدیل خواهد شد و اختیاراتش کامل باقی خواهد ماند به استثنای اموری اساسی که مستلزم تصمیمگیری دولت آتی است. وی تائید کرد: با سران فهرستها و ائتلافهای مختلف از جمله مقتدی صدر که در راس ائتلاف «سائرون» با کسب 55 کرسی قرار دارد، گفتوگوهایی داشته و دیدگاهش این است که از اکنون نباید گروهی علیه گروه دیگر باشد و در عین حال سهمبندی نیز نباید وجود داشته باشد. به موازات این سخنان، صلاح العبیدی، سخنگوی جریان صدر گفته است: فراکسیون سائرون نسبت به هیچ فراکسیونی اعتراضی ندارد. ما درباره مشارکت فهرست الفتح در دولت تا زمانی که در چارچوب برنامه باشد، اعتراضی نداریم. فراکسیون ما بدون تکیه بر «حمایت کشورهای همسایه» در انتخابات پیروز شد، در حالی که دیگر فراکسیونهای مورد حمایت قرار گرفتند. سخنگوی صدر افزود: ما برنامه ملی داریم که در آن همه فراکسیونهایی که مقتدی صدر در توییترش از آنها نام برده، بدون شرط گذاشتن مبنی بر این که سهمی داشته باشند، همکاری میکنند. قحطان جبوری، سخنگوی فراکسیون سائرون نیز تاکید کرد، فهرست سائرون حق خود را در تصدی پست نخستوزیری در صورت در صدر بودنش حفظ خواهد کرد. درهمین حال مقتدی صدر رهبر این جریان نیز گفته است به دنبال تشکیل دولت تکنوکراتی هستیم که باب روزی را به روی ملت باز کند. صدر عنوان کرد، هرگز به دنبال خوب جلوه دادن اوضاع نخواهیم بود. سازمانهای اقتصادی هرگز در این دولت جایی ندارند. گفته میشود منظور از سازمانهای اقتصادی گروههای سری هستند که برخی احزاب برای مذاکره به منظور دستیابی به پستهای مهم در ادارات دولتی و نهادهای آن تشکیل میدهند؛ امری که در فضای سیاس عراق شایع است.

به این ترتیب میتوان انتظار داشت ایام ماه مبارک رمضان برای عراقیها صحنهای برای رایزنیهای سیاسی پیرامون تشکیل دولت آینده باشد و در نهایت در پایان این ماه نخستوزیر جدید معرفی شود. از آنجا که فهرست سائرون در انتخابات دست بالا را دارد، باید این گروه نخستوزیر را معرفی کند. با این حال برای تائید هر فردی نیاز به بیش از 164 رای در پارلمان خواهد بود و همین امر نیازمند رایزنیها و ائتلافهای بیشتری است. در طرف دیگر اگر گروههایی مانند دولت قانون و فتح و دموکرات کردستان با هم ائتلاف کنند نزدیک به یک صد کرسی در پارلمان خواهند داشت. این مجموعه نیز باید 60 کرسی دیگر را با خود همراه کند تا بتواند نخستوزیر مطلوب خود را برسرکار آورد. همیشه تعیین نخستوزیر در عراق کار دشوار و پر پیچ و خمی بوده است. مجموعهای از رایزنیهای داخلی و خارجی باید با همدیگر در یک جهت قرار گیرند تا از درون آن شخص نخستوزیر و دولت او سر برآورد.