مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3294424172208042223

جای خالی موزه‌گردی در سبد مصرفی خانواده‌های ایرانی

یکراست می‌رویم سر اصل مطلب. یک روز دیگر؛ یعنی 28 اردیبهشت، روز جهانی موزه‌هاست و تمام موزه‌های کشورمان (که البته زیر نظر سازمان میراث فرهنگی اداره می‌شود) هم رایگان هستند. این را گفتیم که چشمتان را روی این فرصت بزرگ فرهنگی گردشگری نبندید و نهایت استفاده را از آن ببرید.

تا دلتان هم بخواهد در سراسر کشورمان و همینطور شهر تهران موزه داریم، آن هم موزههای رنگارنگ و متنوع و مطابق با هر ذائقه و سلیقهای که فکرش را بکنید. شاید حتی تصورش را هم نکنید، اما هماکنون 650 موزه دولتی و خصوصی در ایران وجود دارد که 250 مورد آن در همین شش سال اخیر احداث شده است. با این همه یکی از جاهایی که شاید کمترین علاقهمندان را داشته باشد و در سکون و منزوی است، همین موزهها هستند برای همین هم علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراثفرهنگی،صنایعدستی و گردشگری در سخنان خود که به مناسبت روز جهانی موزهها ایراد کرده بود، تاکید کرده موزهها حتما باید از حالت سکون خارج شوند و روند روبهرشدی را آغاز کنند و حتی بیشتر به محلی برای تعامل و گفتوگو با کشورهای مختلف دنیا تبدیل شوند.

رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری از لزوم برنامهریزی برای افزایش توجه به موزهها و بازدید از موزهها هم گفت و تاکید کرد بازدید از موزهها باید در سبد مصرفی خانوار قرار گیرد.

همزمان با این سخنان رئیس سازمان میراث فرهنگی، یک اتفاق خوب موزهای هم افتاد و آن اینکه، نخستین خانهموزه زندگی روستایی در منطقه الموت راه اندازی شد. در این خانه موزه بیش از 300 اثر از مجموعه شخصی مرحوم قاسم پرهیزکاری شامل طیف متنوعی از ادوات کشاورزی، آلات و ادوات زندگی روز مره در داخل و خارج منزل، صنایعدستی، اسناد و مدارک تاریخی، ادوات ریسندگی و بافندگی عمدتا متعلق به اواخر قاجار و پهلوی اول به معرض نمایش درآمده است.