مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3294423192721978729

تهدید زلزله زدگان با شرایط بهداشتی نامناسب

وضعیت بهداشتی مناطق زلزله‌زده اما همچنان نامناسب است، خبری که شهرام مظفری‌زاده، رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان سرپل ذهاب به ایسنا داده و گفته هنوز بسیاری از سرویس‌های بهداشتی سطح شهر به شبکه فاضلاب متصل نیستند و رواناب آنها جاری می‌شود.

وی با بیان اینکه سرویسهای بهداشتی که به فاضلاب متصل شدند نیز اتصالشان چندان اصولی نیست، افزوده در بسیاری از مواقع بخصوص در زمان بارندگی فاضلاب این سرویسهای بهداشتی نیز پس میزند. برخی از پسابها نیز وارد جویهای آب سطح شهر میشود و به داخل رودخانه میریزد و باعث آلودگی آن میشود.

به گفته مظفریزاده، وضعیت در مناطق روستایی نیز به مراتب از شهر بدتر است و در اکثر نقاط برای سرویسهای بهداشتی و دفع فاضلاب آنها چاه حفر شده است. این سخنان درحالی مطرح میشود که چند روز پیش علیرضا تختشاهی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه گفته بود هماکنون در شهرهای زلزلهزده، سرویسهای بهداشتی سیاری نداریم که به سیستم فاضلاب متصل نباشد.