مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3294171101431904114

شکایت از پورشه به‌خاطر تقلب آلایندگی

از شرکت نام‌آشنای پورشه به‌خاطر دستکاری نتایج تست‌های آلایندگی کیمن آر (R) در بریتانیا شکایت شده است. گویا پورشه، این کار را به خاطر کمک به مشتریان در پرداخت مالیات کمتر انجام داده است.

به گزارش پدال و به نقل از تایمز، این خودروساز آلمانی به جای شروع تست کربن دیاکسید کیمن آر از دنده یک این کار را با دنده دو آغاز کرده است. متعاقب این امر، خودروی اسپرت پورشه به جای آلایندگی 228 گرمی در هر کیلومتر آلایندگی 221گرمی را نشان داده است. گرچه تفاوت بین این دو عدد چندان زیاد به نظر نمیرسد، اما آلایندگی کمتر به این معنی است که کیمن آر در بریتانیا به جای قرارگیری در گروه مالیاتی اِل (L) در گروه کی (K) قرار میگیرد. اکنون مالیات سالانه خودروهای گروه کی برابر با 315 پوند است، درحالیکه خودروهای حاضر در گروه مالیاتی ال مالیات سالانه 540 پوندی دارند. دستکاری پورشه در نتایج تستهای آلایندگی توسط یکی از مالکان کیمن آر که سال 1380/ 2001 به خاطر نقص این خودرو شکایت کرده بوده، کشف شده است.

پورشه این مشکل را در نهایت حلوفصل کرده اما مالک خواستار اطلاعاتی درباره آلایندگی خودرو بوده و ارائه تمامی دادههای آژانس تائیدیه محصول VCA شده است. پورشه وVCA ابتدا از انتشار دادهها خودداری کردهاند، اما بنا به دستور دادگاه آزادی اطلاعات، دادههای آلایندگی کیمن نشاندهنده تفاوت اعداد بین نسخههای بریتانیایی با دیگر بازارهای اروپایی بوده است.

با اینکه این قضیه اصلا در حد و اندازههای دیزل گیت نیست، اما چنین موضوعی میتواند توجه مقامات را به خود جلب کند و مشتریان نیز دوباره از پورشه شکایت کنند. پورشه که در دیزل گیت هم درگیر بوده میگوید به دلیل اقدامات قانونی آتی نمیتواند دراینباره اظهار نظری داشته باشد.