مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3293383654110923054

پلک احساس

گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است خدا را یک نفس بنشین، گره بگشا ز پیشانی حافظ