مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3293382886152929750

امروز در تاریخ

افتتاح اولین آموزشگاه خلبانی کشور (1321ش)

اعلام موجودیت رژیم اشغالگر قدس در فلسطین (1327ش)

درگذشت سرفردریک هاپکینز، دانشمند انگلیسی کاشف ویتامین (1947م)

آغاز خروج سربازان شوروی سابق از افغانستان (1988م)