مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3293381902881695756
راپورت‌های میرزا ادریس‌

اندر باب گمراهی قوم صهیون

الیوم فوق‌النهایه غضبناک و ملولیم. در سالگرد یوم النکبت گویا مردک زردنبوی شکم گنده کله‌هویجی ترامپ، سفارت منحوسه ممالک خویش را در سرزمین‌های اشغالی از تل‌آویو به بیت المقدس انتقال داده و همین حماقتش خون رعیت مظلوم فلسطین را به جوش آورده و به اعتراض برخاسته‌اند و جلادان و قصابان صهیون گویا جوی خون راه انداخته‌اند.

راپورت رسیده در میان شهدا، دخترکی هشت ماهه نیز خونش بر خاک ریخته و به شهادت رسیده است. حرامزادهها حتی به راپورتچی و روزنامهنگار نیز رحم نکرده و دو سه ژورنالیست نیز ناکار کردهاند. ماندهایم با این همه جنایت سفاکانه چرا هیچصدا از رجال سیاسی ممالک مختلف درنمیآید و خفه خوان گرفتهاند. انشاءا... که مردهاند وگرنه سنگ این کشت و کشتار ببیند خون گریه میکند. سلام خدا بر نبی مکرمش موسی که نیست ببیند عدهای به اسم آیینش چه جنایتها که نمیکنند. انشاءا... با همت جوانان حقطلب و مجاهد هرچه سریعتر ریشه این غده سرطانی در منطقه کنده شده و جهان از این جلادان و جانیان تهی گردد. زیاده فرمایش نداریم.