مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3293380726785875674

ارثی شدن اضطراب در مهاجران

محققان دریافتند که مهاجرت و مشکلات اضطرابی مربوط به آن در نسل‌های آتی هم تاثیرگذار است.

به گزارش ایسنا، نتایج مطالعات اخیر نشان میدهد که اضطراب و مشکلات مربوط به مهاجرت، نه تنها در افراد، بلکه در فرزندان و نوهها هم مشاهده میشود.

مهاجرت به یک کشور جدید، تجربهای استرسزاست و مهاجران را در معرض خطر افزایش اضطراب قرار میدهد، اما این تنها مرتبط با خود افراد نیست و میتواند فرزندان و نوههای آنها را هم مضطرب کند و میزان خودکشی در میان آنها را نسبت به افراد عادی افزایش دهد.

نتایج بررسیها نشان میدهد که نشانگرهای استرسی میتوانند از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند.این نظرسنجی در بین بیش از 38 هزار مهاجر انجام شده است.