مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3293354664085712945

دستورالعمل جدید برای تدوین پایان نامه‌ها

عبدالرضا باقری، قائم مقام وزیر علوم از تهیه دستورالعمل جهتگیری پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی برای حل معضلات کشور خبر داد و گفت: این دستورالعمل به دانشگاه‌ها ارسال شده است.

وی افزود: دانشجویان تحصیلات تکمیلی ظرفیت خوبی برای انجام پژوهشها هستند که بر این اساس در مرکز هیأت امنا، دستورالعملی با استفاده از نظرات برخی دانشگاهها تدوین کرده ایم تا بتوانیم با تمهیداتی که اتخاذ میکنیم، پایاننامهها را به سمتی ببریم که معضلات کشور را مدنظر قرار دهند. وی ادامه داد: دستور کلی آن به دانشگاهها ابلاغ شده است و دانشگاهها میتوانند متناسب با شرایط خود در آن تغییراتی ایجاد کرده و بعد در هیات امنا آن را تصویب و اجرا کنند./ جامجم