مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3293350043200665296

استخدام‌ 3 روزه در شهرداری تهران!

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در هفته اخیر اقدام به استخدام پنج نیروی جدید در سطح مدیرکل کرده است. این افراد که همگی نسبت فامیلی نزدیک با مدیرانِ سطوح بالای کشور دارند، قبل از حضور شهردار جدید جذب این سازمان شده‌اند.

به گزارش ایلنا، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در چند روز گذشته، نامهای با موضوع عقد قرارداد پرسنل به دبیرخانه شهرداری ارسال کرده که در آن استخدام پنج مدیر جدید آن هم قبل از حضور شهردار جدید را تصویب کرده است.

آنگونه که از محتوای نامه برمیآید، تاریخ درخواست و ثبتنامه، 19 اردیبهشت و تاریخ دریافت آن نیز همان روز بوده است. جالبتر آن که تاریخ موافقت و شروع به کار مدیران جدید فقط سه روز بعد بوده است. یعنی فرآیند استخدام مدیران شهرداری در دوره سرپرستی حسینی مکارم، با رتبههای 17 و 18 فقط سه روز طول کشیده است.

این اتفاق درحالی افتاده است که ابراهیم شیخ (مدیر منابع انسانی شهرداری تهران) در گفتوگویی کوتاه درباره استخدامهای شهرداری اعلام کرده بود شهرداری تهران استخدامی جدید ندارد، اما سازمان بازنشستگی که البته زیرمجموعه منابع انسانی محسوب میشود، پیش از حضور شهردار جدید با حضور نیروهای جدید بهعنوان مدیر موافقت کرده است.

بر پایه قوانین شهرداری، نیروهای پرسنلی زمانی بیش از 15 سال را باید در شهرداری بگذرانند تا بتوانند به رتبه 17 یا 18 برسند، این درحالی است که قرارداد استخدامی نیروهای جدید از همان آغاز با رتبه 17 بسته شده است.