مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3293325520424388600

بخشش عامل قتل در چهارشنبه‌سوری

پسر جوان که در شب چهارشنبه‌سوری در دفاع از دوستش پسر افغان را کشته بود، دیروز در دادگاه به پای اولیای دم افتاد و با التماس توانست رضایت آنها را جلب کند.

به گزارش جامجم، رسیدگی به این پرونده از چهارشنبهسوری سال 93 به دنبال کشته شدن پسر 22 سالهای به نام علی در پارک کوچکی در منطقه سعادتآباد در دستور کار پلیس قرار گرفت. پلیس وقتی به محل درگیری رفت دریافت این پسر در درگیری با پنج جوان دیگر کشته شده است. به این ترتیب عاملان جنایت در شب چهارشنبهسوری بازداشت شدند. شواهد نشان میداد پیمان 23 ساله با چاقو علی را کشته است.

جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و پیمان تحت بازجویی قرار گرفت. وی گفت:من در دفاع از دوستانم ناچار شدم پسر افغان را با چاقو بزنم. وی دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور یک قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستاد.

در ابتدای این جلسه پدر و مادر قربانی که برای شرکت در دادگاه از افغانستان به ایران آمده بودند، روبه روی قضات ایستادند و برای قاتل پسرشان حکم قصاص خواستند.

سپس پیمان در جایگاه ایستاد و گفت: شب چهار شنبه سوری به پارکی در سعادت آباد رفته بودم. با بچههای محل گپ میزدم که یکی از دوستانم به نام کیوان با من تماس گرفت و گفت سه مرد افغان او را در گوشهای از پارک خفت کردهاند. من بلافاصله خودم را به کیوان رساندم و با سه مرد افغان روبهرو شدم. پسران افغان در حال کتک کاری با کیوان بودند که برای دفاع از دوستم وارد دعوا شدم.همان موقع چشمم به چاقویی که روی زمین افتاده بود خورد. من چاقو را برداشتم و یک ضربه به سینه پسر افغان زدم. وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود ادامه داد: باور کنید من علی را نمیشناختم. فقط وقتی صدای فریادهای کمک خواهی دوستم را شنیدم دستپاچه شدم و برای کمک به او رفتم. من قصد قتل نداشتم و فقط میخواستم مرد افغان را بترسانم.

این متهم در حالی که بشدت اشک میریخت به پای پدر و مادر مقتول افتاد و التماس کرد او را ببخشند. گریه و التماسهای این متهم که حاضران در دادگاه را نیز متاثر کرده بود دل پدر و مادر قربانی را به رحم آورد و آنها در دادگاه اعلام گذشت کردند.

پدر علی که اشک میریخت گفت: پسرم 22ساله بود که در ایران کشته شد. او برای کار به ایران آمده بود. مرگ او داغ بزرگی بر دلمان گذاشت. من نمیخواهم پدر و مادر این پسر هم داغ فرزند ببینند. به همین خاطر از قصاص گذشت میکنم و با دریافت دیه رضایت میدهم.

در این میان پیمان که از شدت شوق اشک میریخت به دست و پای مرد افغان بوسه زد و گفت حاضر است بزودی مبلغ دیه را بپردازد.

سپس دو دوست پیمان و یکی از دوستان قربانی که در در گیری منجر به قتل شرکت داشتند و با قرار وثیقه آزاد بودند روبهروی قضات ایستاده و گفتند مردان افغان برای خفتگیری به آنها حمله کرده بودند و آنها چون برای دفاع از خود وسیلهای نداشتند از پیمان کمک گرفتند. دوست قربانی اما ادعای دیگری مطرح کرد و گفت: اصلا دعوا بر سر خفتگیری نبود. پسران ایرانی به خاطر نگاه چپ با ما درگیر شدند. من در آن دعوا فقط میانجی بودم و سعی داشتم علی را از ادامه دعوا منصرف کنم. اما وقتی پیمان از راه رسید روی ما چاقو کشید و یک ضربه به سینه علی زد.

در پایان این جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند.