مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3293293138157888977
گفت‌وگوی جام‌جم با خانواده‌های 3 شهید غزه

فرزندانمان فدای قدس

«بکشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می‌شود»

مقاومت فلسطینیان در برابر 70 سال جنایات صهیونیستها، مصداق زندهای از این جمله امام راحل درباره روح مقاومت امت اسلامی است. هرچند همچنان واکنشهای جهانی به جنایت روز دوشنبه صهیونیستها و کشتار فلسطینیان بیدفاع همچنان ادامه دارد اما خانواده شهدای این روز استوارتر از گذشته به آینده مقاومت و پیروزی بر اشغالگران فکر میکنند.

پدر شهید «یزن الطوباسی» که فرزندش را روز دوشنبه و در مرز غزه از دست داد، به جامجم میگوید: «فرزندم فدای قدس شد . مثل دهها شهید دیگر که در این راه رفتند . ما مسلمانان می دانیم که مرگ حق است . ما خودمان را فدای فلسطین می کنیم . این ارتش صهیونیستی است که جنایت می کند . هیچ کلمهای قادر به توصیف جنایت صهیونیستها نیست. ما نگران از دست دادن فرزندانمان در این راه نیستیم. هرچند به شهادت رساندن آنها توسط نیروهای بزدل و کینهتوز اسرائیل، آن هم در حالی که فرزندانمان در پشت سیمهای خاردار حضور داشتند، تاسفبرانگیز و بهدور از انسانیت است. حسبنا الله و نعم الوکیل . »

اما برادر شهید «فادی ابوصلاح»، همان جانباز فلسطینی که عکس مبارزهاش با صهیونیستها در حالی که روی صندلی چرخدار نشسته بود، او را به شهرت جهانی رساند، حاکی از آن است که داغ از دست دادن عزیزان، بر خلاف خواسته اسرائیل، روحیه مقاومت و مبارزه فلسطینیان را تقویت میکند. برادر فادی به جامجم گفت: «به شهادت رساندن فرزندان ما نمونه جدیدی از جنایت اشغالگران است . برادرم روی صندلی چرخدار نشسته بود، او چه خطری را متوجه آنها میکرد که چنین جنایتی را در حقش مرتکب شدند؟ ارتش اسرائیل جز جنایت چیزی نمی داند . اما ما به سرزمین خود وفاداریم و آمادهایم تا همگی برای فلسطین بمیریم . »

مبارزه با اشغالگر، نقطه مشترک همه فلسطینیان است و آنها از هر طبقه اجتماعی برای جهاد سبقت میگیرند. شاید به همین خاطر است که برایشان عجیب نیست که هر ازگاهی شاهد شهادت فرزند یکی از رهبرانشان باشند. در جریان اعتراضات دوشنبه، فرزند شهید عبدالعزیز رنتیسی، یکی از بنیانگذاران حماس و مشهور به «شیر فلسطین» نیز به شهادت رسید. مادر «احمد الرنتیسی» بعد از شهادت فرزندش به جامجم گفت: «خدا را شکر میکنم که فرزندم فدای فلسطین شد. خدا را شکر. ما به خاطر شهادت فرزندانمان ناراحت نیستیم و از اینکه این امانتهای خدا را فدای راهش کنیم، خوشحال میشویم. حتی اگر همه فرزندانم در این راه شهید شوند مشکلی نیست. من تسلیم نخواهم شد . انشاء ا... ما دوباره فلسطین را باز پس میگیریم. ما بر دشمنانمان پیروز می شویم»

محمد ابوشعر

روزنامهنگار