مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3293284389136726838

درخواست 30 نماینده برای مسکوت ماندن لایحه تأمین مالی تروریسم

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تقاضای 30 نماینده برای مسکوت ماندن لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و پالرمو برای مدت شش ماه خبر داد.

علیاکبر کریمی در گفتوگو با مهر با اشاره به اینکه لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور هفته جاری صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد، اظهار کرد: در مورد این لایحه سؤالات و ابهامات زیاد و آثار حقوقی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی قابل تاملی وجود دارد و به دلیل همین ابهامات و آثار بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم نتوانست در مورد این لایحه طی ماههای گذشته اعلام نظر کند.

نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: لذا بیش از 30 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استناد مفاد ماده 195 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای مسکوت ماندن این لایحه را برای مدت شش ماه تهیه و تقدیم هیات رئیسه کردهاند.

کریمی اضافه کرد: از آنجا که پذیرش تقاضای مسکوت ماندن لایحه یادشده مشروط به تائید آن توسط نماینده دولت است و با توجه به اینکه وزارت خارجه در حال مذاکره با سه کشور اروپایی در مورد آینده برجام و اخذ تضامین کافی از این کشورها برای ایفای تعهدات کامل آنها در قالب برجام و حفظ و تأمین منافع و حقوق قانونی ملت ایران است، انتظار منطقی این است که دولت هم با پیشنهاد مسکوتماندن این لایحه موافقت کند.

وی افزود: با عنایت به آثار مهم و بلندمدت حقوقی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بینالمللی ناشی از الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون لازم است لایحه مورد بحث با تأمل بیشتری در مجلس بررسی شود و در شرایط کنونی که توافق هستهای برجام متزلزل شده است، این سؤال وجود دارد که آیا باید باز هم در راستای تحقق اهداف و خواستههای کشورهای غربی با عجله الحاق به این کنوانسیون در مجلس تصویب شود و از این طریق به آنها امتیاز بدهیم؟