مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3293284064942278516

دفاع وزیر راه از گران شدن عوارض آزادراه‌ها

وزیر راه و شهرسازی در واکنش به افزایش نرخ عوارض در برخی آزادراه‌ها گفت: دولت به قراردادهایی که با بخش خصوصی منعقد کرده کاملا پایبند است و نرخ‌های جدید عوارض آزادراه‌ها هم بر همین اساس دریافت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس آخوندی تصریح کرد: اگر میگوییم بخش خصوصی فعال شود، باید از حقوق سرمایهگذار در کنار حقوق بهرهبردار دفاع کنیم.

وی ادامه داد: ما درباره سرمایهگذار تعهد کردیم که میزان سرمایهگذاریاش در آزادراهها را با سود مشخصی از محل دریافت عوارض دریافت میکند که اگر دولت به تعهدش در این باره پایبند نباشد تمام نظام سرمایهگذاری متوقف میشود.

وزیر راه با تاکید بر اینکه معتقدیم منافع درازمدت شیوه فعلی خیلی بیشتر از آن است که برای یک کار مردمپسندانه نرخ عوارضها را کاهش دهیم، گفت: این موضوع را قبلا تجربه کردیم و نتیجه آن توقف سرمایهگذاری در آزادراهها بود.

وی خاطرنشان کرد: حالا که دولت به تعهداتش متعهد است سرمایهگذاران هم با علاقهمندی وارد میشوند و ما در این باره هم باید به تداوم سرمایهگذاری و سودآوری آن برای سرمایهگذار توجه داشته باشیم و هم از سودهای بادآورده سرمایهگذاران جلوگیری کنیم. این عضو کابینه دوازدهم درباره تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا مبنی بر ممنوعیت ادامه فروش هواپیما گفت: در اینباره بحث و انتظاری که از اروپا داریم این است که مستقل از تصمیم آمریکا به قراردادهای خود و تضامینی که میدهند پایبند باشند. البته باید صبر کنیم مذاکرات آقای ظریف با اتحادیه اروپا به پایان برسد، سپس اظهارنظر قطعی کنیم.