مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3293273907812470628

آمریکا، رئیس بانک مرکزی را هم تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا در دومین دور از اعمال تحریم علیه ایرانیان از زمان خروج این کشور از برجام، «ولی ا... سیف» رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد.

به گزارش فارس، نام این مسئول بلندپایه اقتصادی ایران در کنار نام یک ایرانی به نام «علی طرزعلی» و دو تبعه عراقی و لبنانی به نامهای «حبیب کریم» و «محمد قصیر» در آخرین بهروزرسانی تحریمهای ایران در صفحه دفتر نظارت بر داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آورده شده است. قصیر رئیس بانک عراقی «البلاد» است که این نهاد مالی هم تحریم شده است. حبیب کریم هم بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، از اعضای مقاومت اسلامی لبنان است. آنطور که آمریکاییها اعلام کردهاند، سیف به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تحت عنوان «اقدامات ضدتروریستی» تحریم شده است.

ولی ا... سیف مشمول تحریمهای ثانویه آمریکا شده یعنی تبعیت از این تحریم برای همه اتباع و نهادهای آمریکایی و همه اتباع و نهادهای کشورهای خارجی که نمیخواهند مشمول تحریمهای آمریکا شوند، لازمالاجراء است.