مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3293222192331066624

شرط ساعی برای همکاری با فدراسیون

هادی ساعی درخصوص این‌که فدراسیون به وی برای قبول مسئولیت مدیریت فنی تیم‌های ملی تکواندو درخواست داده و منتظر جواب او هستند، گفت: باید در این خصوص جلسه بگذاریم تا حرف بزنیم. من که نباید بروم به آنها بگویم می‌خواهم مدیر فنی تیم ملی تکواندو باشم.

او که با تسنیم صحبت می کرد، افزود: پولادگر میخواهد فرهادیان را بهعنوان مدیر سازمان تیمهای ملی حفظ کند و من زیر دست فرهادیان کار کنم که هیچوقت این کار را نخواهم کرد. من اعتقاد دارم اگر قرار است به تکواندو بازگردم باید شان و شخصیت من حفظ شود و دیگر مانند دفعه گذشته نباشد.

دفعه قبل بعد از اتفاقات مهماندوست، سر و صدای همه به راه افتاده بود و پولادگر با اسم من صدای همه را خواباند که مهماندوست نیز از دست من ناراحت شد. در صورتی که ارتباط من با مهماندوست نیز خوب بود و کلی تلاش کردم که او در تیم ملی بماند.