مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3293221913336840254

شمشیر در دستان باقرزاده ماند

در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون شمشیربازی فضل ا...باقرزاده باتوجه به انصراف انوش جهانی برای چهار سال دیگر رئیس فدراسیون شمشیربازی باقی ماند.

مجمع انتخاباتی تصدی پست ریاست فدراسیون شمشیربازی روز گذشته در آکادمی ملی المپیک و در حضور محمدرضا داورزنی، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک، سید محمد شروین اسبقیان رئیس دفتر امور مشترک فدراسیونها، روسای هیأتهای استانی و نمایندگان بازیکنان و مربیان برگزار شد. در انتخابات ریاست فدراسیون شمشیربازی فضلا... باقرزاده رئیس فعلی فدراسیون شمشیربازی همراه انوش جهانی که نائب رئیس او در همین فدراسیون است، ثبتنام کرده بودند که پیش از آغاز رایگیری و با توجه به انصراف جهانی، باز هم فصلا... باقرزاده توانست برای چهار سال دیگر ریاست فدراسیون شمشیربازی را به عهده بگیرد. با وجود قطعی شدن تکرار ریاست چهار ساله باقرزاده بر فدراسیون شمشیربازی، 38 عضو حاضر در مجمع براساس آییننامه رای خود را به صندوق انداختند که باقرزاده با 38 رای به عنوان رئیس فدراسیون شمشیربازی انتخاب شد.