مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3293213176561920066

تبریز 2018 بهترین فرصت برای ایجاد پیوندهای خارجی

تبریز 2018 ظاهرا غیر از کشورهای اسلامی توانسته توجه کشورهای غیراسلامی را هم به خود جلب کند؛ سندش هم حضور دبیر اول سفارت انگلیس در تهران که به تبریز سفر کرده و گفته: رویداد تبریز 2018 فرصتی بسیار مناسب برای پیوندهای خارجی و توسعه گردشگری این شهر است.

گرین این سخنان را در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجان شرقی بیان کرده و با تاکید بر ضرورت معرفی تبریز در میان کشورهای مطرح جهان در حوزه گردشگری، هدف از سفر خود به این شهر را شناخت بیشتر و دریافت اطلاعاتی جامع از ظرفیتهای مختلف تاریخی و فرهنگی تبریز اعلام کرده است.

به گفته وی، انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 و فراهم شدن فرصتی مناسب برای تحکیم روابط خارجی تبریز در عرصه گردشگری با سایر کشورهاست و به طور حتم انتخاب تبریز به این عنوان سبب افزایش ورود گردشگران خارجی به این شهر خواهد بود.

دبیر اول سفارت انگلیس در تهران تاکید کرد: مسئولان تبریزی باید این فرصت را مغتنم شمرده و در راستای تحکیم روابط خارجی گامهای موثری بردارند.

گرین، حضور مداوم هیاتهای دیپلماتیک در تبریز به بهانه رویدادهای بینالمللی را ضروری دانست و گفت: دعوت از وزرا، سفرای خارجی و هیاتهای دیپلماتیک به تبریز زمینه آشنایی بیشتر آنها با ظرفیتهای غنی و اصیل تبریز در حوزههای تاریخی و فرهنگی را فراهم میکند. وی با اشاره به فاصله کم و دسترسی آسان به تهران افزود: همین مولفه میتواند تبریز را به عنوان یکی از مهمترین پایلوتهای گردشگری خارجی مطرح کند و با ایجاد ارتباط بیشتر با چهرههای سیاسی تاثیرگذار سایر کشورها، میتوان اتفاقات بینالمللی مختلفی را در تبریز رقم زد تا اطلاعات در مورد این شهر به طور جامعتری در اختیار چهرههای مختلف سیاسی و گردشگران قرار بگیرد.