مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3292998490433475825

ترفندهای موزه‌ها برای جذب بازدیدکنندگان

یکی از اصلی‌ترین وظایف موزه‌ها، تکمیل مجموعه‌هایشان برای نمایش و همچنین جذب بازدیدکننده است. در حال حاضر پنج نوع فناوری هیجان‌انگیز وجود دارد که برخی موزه‌های دنیا از طریق آنها به جذب بیشتر بازدیدکنندگان می‌پردازند.

1ـ اسکن سه بعدی

اسکنهای سه بعدی دیجیتال، اولین بار در دهه 1360/ 1980 پدیدار شد. با استفاده از اسکنر، تمام شکل و اندازه یک جسم را به صورت سهبعدی در رایانه ثبت میکنند و هر تغییری که بخواهند در آن میدهند و سپس به صورت سه بعدی با چاپگرهای سه بعدی، آن را چاپ و بازتولید میکنند. برخی از موزهها برای تشویق مردم به بازدید از موزهها، از این فناوریها در برنامههای آموزشیشان استفاده میکنند.

2ـ دوره آموزشی آزاد آنلاین

این نوع آموزش میتواند دورههای آموزشی کمهزینهای را برای عموم مردم فراهم کند. برخی موزهها برای جذب مردم از این نوع آموزشها استفاده میکنند و البته آموزشهای خود را در اختیار طیفهای وسیعی از مردم در سنین مختلف میگذارند. با استفاده از این برنامههای آموزشی، مردم جذب آن موزهها میشوند و بیشتر از آن بازدید میکنند.

3ـ فناوری بیکن

فناوری بیکن به اپلیکیشن تلفن همراه، اجازه دریافت سیگنال از طرف بیکن در دنیای فیزیکی را میدهد و مطابق با آن عکسالعمل نشان میدهد. با این فناوری میتوان موقعیتها را در مقیاس کوچک شناسایی کرد و اطلاعات آن موقعیت را به دست آورد. بازدیدکنندگان موزههایی که مجهز به این فناوری هستند، هنگام ورود به موزه با حجم عظیمی از اطلاعات و اشیای مختلف روبهرو میشوند که راهنمای موزه باید در مورد آنها به بازدیدکنندگان اطلاعات بدهد. این فناوری باعث
علاقهمند شدن مردم به مجموعههای درون موزهها میشود.

4ـ رباتهای کنترلشونده با ذهن

این رباتها چند سال است تولید شدهاند و در اصل صفحه نمایشهایی هستند که بازدیدکنندگان میتوانند از راه دور از یکی از اپلیکیشنها یا مرورگر وب استفاده کنند. موزهها با استفاده از این رباتها، امکان ارتباط بازدیدکنندگان با موزهها را داده، آنها از راه دور با مجموعههای موزه آشنا میشوند و احتمال این که بخواهند از نزدیک این موزهها را ببینند، بسیار افزایش مییابد.

5ـ نورپردازی سهبعدی

با استفاده از این فناوری میتوان نمای ساختمانی را به طور موقت تغییر داد، مثلا شبیه یک ساختمان قدیمی کرد. این فناوری معمولا در فضای بیرون به کار برده میشود، اما برخی موزهها از این تکنیک برای جلوه بخشیدن به مجموعههای موجود در موزه استفاده میکنند و توجه مخاطبان بسیاری را به این آثار و به طور کلی موزه جلب میکنند.

6ـ رمزگشاهای کمبریج

اخیرا دانشگاه کمبریج نوعی بازی معمایی ایجاد کرده است که بازیکنان باید در موزههای مختلف شهر به حل آن بپردازند. در واقع این بازی، رازی است که میتواند چهره جهان را دگرگون کند و البته موضوع این بازی، برگرفته از مجموعههای موجود در موزههاست. علاقهمندان برای حل معماهای این بازی، باید از موزهها بازدید کنند. این روش به چالش کشیدن مردم در موزههای مختلف، تعداد بازدیدکنندگان را افزایش میدهد و آنها از تماشای مجموعههای موزه به شکل هدفمند لذت میبرند.