مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3292519629893478596

نظرات

سارا دادجویی از تهران: چرا این هفته داستان شبح روستا منتشر نشد. یک هفته منتظر ماندیم تا ببینیم قاتل لیلا چه کسی بود.

سهیلا از مشکین شهر: هر مطلبی را حذف کردید داستان قتل لیلا را حذف نکنید.

تپش: با عرض پوزش از خوانندگان همیشه همراه، هفته گذشته داستان به دلیل حجم آگهی منتشر نشد که از این هفته سعی میکنیم وقفهای در چاپ آن به وجود نیاید.

هومن کارگزار از تهران: چرا تپش 16 صفحه نمیشود. حداقل آگهی چاپ نکنید. امسال تپش بهتر و خواندنیتر شده از زحمات نویسندگان تشکر میکنم.

مسعود پیری از دماوند: چرا هر هفته تپش در یک اندازه متفاوت چاپ میشود. 16 صفحه که نکردید حداقل اندازهاش را هر هفته تغییر ندهید.