مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3292518366737219382

پرسش و پاسخ قضایی

با توجه به پرسش خوانندگان درخصوص موضوعات حقوقی بخصوص ارث، اسکرین شات و مجازات قذف، تپش در مصاحبه با شادان نیوپور، حقوقدان و استاد دانشگاه به پرسش‌های شما خوانندگان پاسخ داده است که در ادامه می‌خوانید.

مخاطبان میتوانند پرسشهای حقوقی خود را با ارسال پیامک به شماره 300011224 مطرح کنند و پاسخ را در همین صفحه بخوانند.

ارث

خواهر و برادر چه زمانی از هم ارث میبرند؟

در رابطه با ارث از برادر میتوان گفت که اگر کسی که فوت کرده در طبقه اول وراث او کسی باقی نمانده باشد، یعنی پدر و مادر و اولاد او زنده نباشند در این صورت ارث به طبقه دوم وراث یعنی پدر بزرگ و مادربزرگ و برادر و خواهر و اولاد آنان خواهد رسید، بنابراین زمانی خواهر و برادر از برادر خود ارث میبرند که نه از طبقه اول وراث کسی مانده باشد و نه پدر بزرگ و مادربزرگ.

این نکته در ماده 863 قانون مدنی بدین شرح مورد تاکید قرار گرفته است: وراث طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد؛ بنابراین اگر شخص فوت شده اولاد نداشته باشد و خواهر و برادر مادری داشته باشد، سهم آنان یک سوم از ارث خواهد بود که بین خواهر و برادر به تساوی تقسیم میشود.

اسکرین شات از چت

واقعا اسکرین شات از چت با دیگران جرم است؟

بله . قانونمجازات اسلامی، در ماده745 (ماده 16 قانون جرایمرایانهای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزاینقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران بهصورت مشخص تعریف نشده اما صرفا در ماده 8 قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نامهها، عکسها، نوشتهها و فیلمهای خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته است.

همچنین براساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود تا 74 ضربهشلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفتهشدهاست. بنابر این به شهروندان توصیه میشود در صورت هرگونه تهدید در این حدود باید از آن فرد شکایت کنند.

مجازات قذف

قذف چیست؟ چگونه ثابت میشود و مجازاتش چیست؟

قذف متهم کردن کسی به زنا یا لواط میباشد. بنا بر آیه 4 سوره نور حد قذف برابر 80 ضربه شلاق است . اثبات قذف با دو بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل صورت میگیرد. اگر کسی سه بار مرتکب قذف شود و هر بار برای آن حد بخورد بار چهارم اعدام خواهد شد.