مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3289368254377674172
گلخونه

راه و رسم حسن یوسف‌داری

یکی از گیاهان محبوب در میان ما ایرانی‌ها حسن یوسف است، گیاهی که در رنگ‌ها و ابعاد مختلف حس نوستالژیکی را منتقل می‌کند.

بهار که از راه میرسد، حسن یوسفها هم جان میگیرند و پایشان به خانه ها، بالکنها، راهپلهها، حیاطها و... باز میشود، اما حسن یوسف داری آدابی دارد و هرجایی از خانه قطعا نمیتواند طراوت و زیبایی اش را حفظ کند.

این هفته برای شما چند نکته درباره این گیاه دوست داشتنی نوشتهام.

وقتی حسنیوسف را با خود به خانه میبرید، خیالتان راحت باشد که یک گل دایمی در خانه خواهید داشت و به چشم مهمان یکی دو روزه به آن نگاه نکنید.

این گل با رنگ برگهای متنوعی که دارد، از زمره متنوعترین طرح و رنگهای گیاهان آپارتمانی و باغچهای است که نگهداری آن چندان مشکل نیست. حسنیوسف باید یا در باغچهای روشن و با نور غیرمستقیم خورشید باشد یا در گلدان در تراس شمالی آپارتمان.

اگر گلدان حسنیوسف را در خانه نگهداری میکنید و گیاه خیلی جوان است، معمولا یک روز درمیان باید به آن آب بدهید. البته یادتان باشد خاک سبک باعث رشد بهتر و بیشتر گیاه میشود، حسنیوسف خیلی سریع به تشنگی واکنش نشان میدهد و برگهایش آویزان و بیحال میشوند و به محض آبیاری دوباره جان میگیرند.

این گیاه چون برگهای پهنی دارد، نور مستقیم خورشید میتواند بهشدت سطح برگها را بسوزاند اما به هر حال گونههایی از حسنیوسف هم هستند که در مقابل نور شدید خورشید تاب میآورند اما به نسبت اینکه در سایه و نور کم باشند یا در نور مستقیم آفتاب، رنگ برگهایشان کاملا متفاوت میشود ولی در نظر داشته باشید که عمدتا سایهپسند است.

حسنیوسف آب و هوای مرطوب گلخانهها را دوست دارد و بهشدت با این شرایط سازگار میشود اما یادتان باشد اگر گلدانی را از شرایط گلخانهای به اتاق یا تراس آپارتمان منتقل کردید، چند هفتهای به آن زمان بدهید تا بتواند خود را با شرایط جدید وفق دهد. بد نیست برای اینکه گلدان سرحالی داشته باشید، از همان ابتدا شروع به گرفتن قلمه از گلدان اصلی کنید و تعدادی گلدان فرعی را خودتان بسازید.

این گلدانهای فرعی معمولا چون در آب و هوای اتاق یا تراس آپارتمان رشد و پرورش پیدا کردهاند، دوام بهتری هم خواهند داشت.

نسیبه سادات میرباقر/ مهندس کشاورزی