مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3289367555667339273
بازی

پنتاگو

پنتاگو یک بازی جدید ولی در عین حال بسیار جذاب است، با این که 14 سال بیشتر از ابداع آن توسط توماس فلودن سوئدی نمی‌گذرد، طرفداران پرو پا قرصی دارد و طی سال‌های متمادی جزو بهترین بازی‌های طراحی شده برای سرگرمی و ورزش فکری بوده است.

این بازی در بیش از هشت مسابقه برای طراحی بازی جهانی، برگزیده شده است.

مبنای این بازی بر قرار دادن مهره توسط هر بازیکن در صفحه است. سپس یکی از صفحهها را به دلخواه 90 درجه میچرخاند.

هرکس بتواند پنج مهره از مهرههایش را در راستای افقی یا عمودی یا اریب و کاملا پشت سر هم ردیف کند برنده بازی است. این بازی در عین سادگی استراتژیک انتزاعی است و ذهن را درگیر میکند.

روش بازی: برای شروع بازی رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کنید و یک نفر به قید قرعه شروعکننده بازی بشود.

هربار که نوبت شما شد تلاش کنید قبل از حریفتان پنج مهره خود را در هر جای صفحه در یک ردیف عمودی، افقی یا اریب پشت سر هم قرار دهید و یکی ازچهار قسمت بازی را بچرخانید. پنج مهره همرنگپشت هم شما را برنده بازی میکند.