مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3289366386251431841

پاسخ به پرسش‌های شما

سلام. من فوق‌لیسانس هستم، 32 سال دارم و از بچگی ارتباط خوبی با خانواده مخصوصا پدرم نداشتم. او با گرفتن زن دوم حس نفرت را در من برانگیخت و در تمام زندگی هیچ محبتی از پدرم دریافت نکردم. بددل و دهان‌بین است، می‌خواهم بدانم با توجه به این پیشینه، حذف کامل او از زندگی‌ام کار درستی است؟

رفتارهای ناسالم و ضعف شخصیتی برخی والدین باعث بهوجود آمدن احساسات اینگونه در برخی فرزندان میشود. با توجه به محیطی که توصیف کردید حس ناخوشایند و نبود علاقه در شما قابل درک است.

نداشتن کنترل مناسب روی رفتار والدین باعث عدممهارتشان در پرورش انسانهای سالم و با شخصیت و باثبات در اجتماع میشود. شما بهعنوان فرزند، میتوانید گاهی از والدین خود رنجیده باشید زیرا در هر حال کسی مجاز به آسیب زدن به دیگری نیست، حتی اگر این مساله درخصوص فرزندان و والدین باشد. بدیهی است وقتی انسان از فردی محبتی دریافت نکرده؛ ابراز محبت به او برایش کار آسانی نباشد. اما با تمام این حرفها حفظ احترام حتی شده دورادور برای والدین واجب است. همچنین حضور کمتر در محیطی که باعث ایجاد احساسات منفی نسبت به شخصی میشود در کنترل احساسات موثر است.

شش ماه است عقد کردهام. همسرم مهربان و وظیفهشناس است. با علاقه و شناخت خوبی که طی یک سال آشنایی داشتیم ازدواج کردیم. مشکل عمده ما تفاوت خانوادگیمان در لذتبردن است. آنها مهمانیهای پرجمعیت دارند. من در خانوادهای خلوت و ساکت بزرگ شدم. و من از این بیحریمی و کشیده شدن از این مهمانی به آن مهمانی درعذابم و هر بار صحبت کردم نتیجهای نداشته است. چه کنم؟ حد حریم شخصی چقدر است؟

برای داشتن ارتباط موثر و مناسب با خانواده همسرتان باید حد و حریم ارتباط را با همسرتان، تاکید میکنم فقط و فقط با همسرتان مشخص کنید. اختلاف طبیعی است و شیوه حل مناسب آن درست است. در محیطی آرام با همسرتان به گفتوگو بنشینید و برایش توضیح دهید آنچه شما را خوشحال و راضیتر میکند، داشتن ارتباطات کمتر بوده و ممکن است در طول زمان شما نیز کم کم به گستردهتر کردن ارتباطتان علاقهمند شوید اما در حال حاضر این منگنه اخلاقی شما را دچار اضطراب و ناآرامی در زندگی میکند.

همچنین کاملا توضیح دهید که قصد شما محدودکردن روابط خانوادگی و فامیلی همسرتان با خانواده و اقوامش نیست. فقط نوع این رفت و آمدها سبب شده نیاز شما به اختصاص دادن زمانهایی برای خودتان نادیده گرفته شود. با بیان این خواستهها از خشم و دلخوری فروخورده میان خود و همسرتان جلوگیری کنید.