مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256438907005176166

پلک احساس

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت حافظ