مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256438049982686430

افزایش سارقان موسپید ژاپنی

دولت ژاپن با یک چالش غیر قابل تصور دست و پنجه نرم می‌کند، مشکلی به نام جرائم سالمندان و سالخوردگان. پیر شدن جمعیت ژاپن مشکل تقریبا غیر‌منتظره‌ای به نام بزهکاری سالمندان ایجاد کرده است. در ژاپن شمار افراد مسنی که در جرم و اقدامات بزهکارانه دست دارند بشدت در حال افزایش است.

به گزارش تابناک، درصد جرایم پیرزنها در ژاپن، بیش از دیگر مناطق جهان است، به گونهای که از هر پنج زن تقریبا یکی از آنها در سالمندی، راهش به زندانهای ژاپن باز میشود. این جرایم اغلب کوچک هستند؛ از هر ده مجرم سالمند ژاپنی 9 نفر معتاد به سرقت از فروشگاهها هستند. مسئولیت رسیدگی به سالمندان در ژاپن بر دوش خانواده هایشان بود. اما این روند تغییر کرد و از سال 1980 میلادی تا سال 2015 تعداد سالمندانی که به تنهایی زندگی میکنند شش برابر شده و به شش میلیون تن رسیده است.

پژوهشی که مسئولان توکیو در سال 2017 انجام دادند، نشان داد نیمی از سالخوردگان مجرم که به دلیل دزدی از فروشگاهها دستگیر شدهاند به تنهایی زندگی میکنند و 40 درصد از آنها خانوادهای ندارند یا بندرت با نزدیکان خود در ارتباط هستند. این افراد کسانی هستند که در صورت نیاز مالی کسی را ندارند تا به او پناه ببرند.