مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256414281136761462

قاتل ندا پای میزمحاکمه

مرد شیطان‌صفت که دختر شش ساله را در مشهد به قتل رسانده بود، با صدور کیفرخواست، پرونده‌اش در دادگاه کیفری محاکمه می‌شود. به گفته رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، جلسه محاکمه قاتل به صورت فوق‌العاده برگزار می‌شود.

به گزارش جام جم ، در این پرونده مرد 41 ساله متهم است پس از آزار و اذیت دختر ششساله او را خفه کرده است. شامگاه هفتم فروردین امسال و به دنبال کشف جسد ندا در مشهد، تحقیقات پلیسی آغاز و دو روز بعد ماموران سبزی فروش محله را به اتهام قتل دستگیر کردند. مرد شیطانصفت در بازجوییها و بازسازی صحنه قتل به تشریح جنایت سیاه خود پرداخت و گفت: روز حادثه با مشاهده ندا در خیابان وسوسه شدم و او را به بهانه غذا دادن به پدر و مادرش به خانه کشاندم. در آنجا او را مورد آزار و اذیت قرار دادم که تهدید کرد موضوع را به مادرش میگوید. من هم برای این که راز جنایت سیاه فاش نشود، دستمالی در دهانش قرار دادم و او را خفه کردم. بعد از قتل، جسد را داخل کیسهای قرار دادم و چند خیابان پایینتر از خانهام رها کردم. در ادامه تحقیقات، پدر و مادر ندا برای قاتل دخترشان درخواست قصاص کردند. با تکمیل تحقیقات در دادسرا، بازپرس علیاکبر احمدینژاد، قاضی جنایی مشهد برای متهم به اتهام قتل عمد قرار جلب به دادرسی صادر کرد که با تائید آن در شعبه اظهارنظر، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی فرستاده شد؛ همچنین قرار است قاتل به اتهام تجاوز به دختربچه، در دادگاه محاکمه شود.