مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256394636864398259

عقب افتادگی ارومیه از برنامه احیا

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره دریاچه ارومیه، گفت: کمی از برنامه احیا عقب هستیم، اما اقداماتی همچون حفاظت فیزیکی اطراف دریاچه، جلوگیری از چرای دام و برداشت علوفه که از جمله اقدامات ضروری در راستای تثبیت بستر دریاچه و احیا به شمار می‌رود، با جدیت در حال اجراست.

به گزارش جامجم، عیسی کلانتری در سفر به ارومیه افزود: گرچه فاصله زیادی با حجم نرمال آب دریاچه ارومیه وجود دارد، اما از نظر حفظ وسعت در وضعیت خوبی قرار داریم. وی با تاکید بر این که دریاچه ارومیه قابل احیاست، تصریح کرد: البته باید عزم ملی برای احیای دریاچه وجود داشته باشد و جمیع شرایط از جمله شرایط اعتباری احیا فراهم شود.

ستاد احیا شکست خورد

هرچند به گفته رئیس سازمان حفاظت محیطزیست دریاچه ارومیه قابل نجات است، اما فاطمه ظفر نژاد، پژوهشگر آب و توسعه پایداربه فارس گفته پروژه ستاد احیای دریاچه ارومیه شکست خورده است. ظفرنژاد با بیان این که باز هم ستاد احیای دریاچه ارومیه به فکر مدیریت سازهای است و از طرح انتقال آب صحبت میکند، گفت: حتی صحبت کردن از انتقال آب از دریاچه وان خطرناک است. وی افزود: ستاد نجات دریاچه ارومیه تمام امیدها را ناامید کرده است و بهرغم هزینههای بسیار کلان، این پروژه شکستخورده است.