مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256392202288403738

بازنشستگی350 هزار فرهنگی تاسال 1401

اسفندیار چهاربند، رئیس مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این‌که در تامین و تخصیص نیروی انسانی باید مدرسه در اولویت اول قرار بگیرد، گفت:تا سال 1401 حدود 350 هزار نفر از آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد.

چهاربند با اشاره به اینکه در شهرستانهای استان تهران به دلیل افزایش جمعیت نسبت به استانهای دیگر مشکلات بیشتری داریم، تاکید کرد: مدیریت صحیح منابع و توجه به شهرستانهای استان تهران و برخی استانهای دیگر که شرایط مشابه دارند، باید به شکل جدیتری صورت گیرد تا این استانها که از شرایط خاص برخوردارند با چالش جدی روبهرو نشوند./ آموزش و پرورش