مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256391935317693244

رایزنی برای افزایش مستمری بازنشستگان

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این که براساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی، مستمری بازنشستگان باید با توجه به هزینه‌های زندگی اضافه شود، گفت: در حال پیگیری این مساله هستیم.

به گزارش مهر، علیاصغر بیات درباره افزایش میزان مستمری سال 97 افزود: دو ماده قانونی در این خصوص وجود دارد؛ ماده 41 و 111 تامین اجتماعی که براساس آنها شورای عالی کار هر عددی را برای کارگران حداقل بگیر تصویب کند به دستمزد حداقل بگیران نیز اضافه میشود که این میزان سال 97، 5/19 درصد است.

وی بیان کرد: همچنین ماده 96 قانون تامین اجتماعی این سازمان را مکلف کرده میزان تمامی مستمریهای بازنشستگان، از کارافتادگان کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینههای زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: این افزایش مستمری با پیگیریهای کانون عالی و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی توسط وزیر کار به هیات وزیران ارسال میشود و هم اکنون در حال پیگیری و رایزنی برای افزایش حقوق امسال بازنشستگان هستیم.

بیات با اشاره به این که موضوع افزایش حقوق، سوال تعداد زیادی از بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی است، گفت: هر روز شاهد مراجعه تعداد زیادی از بازنشستگان به دفاتر کانون در استانهای مختلف هستیم که در مورد افزایش حقوق خود سوال و درخواست میکنند. به عنوان نماینده این قشر در جهت افزایش مستمریها تلاش و پیگیریهای لازم را انجام دهیم.

وی تعداد بازنشستگان اصلی و تبعی سازمان را حدود شش میلیون نفر دانست و عنوان کرد: حقوق بازنشستگان کفاف هزینههای زندگی آنها را نمیدهد و همین امر باعث شده با مشکلات زیادی دست به گریبان شوند که امیدواریم حداقل بتوانیم با پیگیریهای لازم گامی در جهت افزایش حقوق این افراد برداریم.