مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256391627154785623

پخش رسمی تلویزیون تعاملی «سینا» تا یک ماه آینده

مدیر پروژه تولید برنامه‌های تلویزیون تعاملی وزارت آموزش و پرورش از پخش رسمی تلویزیون تعاملی سینا تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: با آغاز به کار رسمی این سامانه، مخاطبان ما طبقه‌بندی می‌شوند و هرکدام امکان دیدن برنامه خاص خود را دارند.

به گزارش ایسنا، مهدی علی اکبرزاده افزود: تلویزیون تعاملی سینا، یک تلویزیون اینترنتی به نشانی sinatv.medu.ir است. وی بیان کرد: پروژه تلویزیون تعاملی، پروژهای با هدف کاستن فاصله میان خانوادهها، اولیای مدارس و دانشآموزان از وزارت آموزش و پرورش است و تلاش میکنیم بسیاری از پیامها و درخواستهای خود را بیواسطه به خانوادهها و سایر مخاطبان برسانیم. مدیر پروژه تولید برنامههای تلویزیون تعاملی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که در مرحله اول این پروژه روی موضوع آسیبهای اجتماعی متمرکز شدیم، عنوان کرد: برنامههایی را درباره آسیبهای اجتماعی دانشآموزان تولید کردیم که خانوادهها مخاطبان آن هستند. این ویدئوها بتدریج در سینا تیوی بارگذاری میشوند.

علی اکبرزاده ادامه داد: اکنون در مرحله اجرای آزمایشی قرار داریم. با آغازبه کار رسمی این سایت، مخاطبان ما طبقهبندی میشوند و هرکدام امکان دیدن برنامه خاص خود را دارند؛ به عنوان مثال اکنون برنامههایی مختص دانشآموزان با موضوع آموزش مهارتهای زندگی، محیطزیست، منابع آبی، حقوق شهروندی و... در حال تولید است. برای مدیران مدارس و مناطق و معلمان هم برنامههای خاصی اعم از آموزش مدیریت مالی، پرورشی، تربیت بدنی، بهداشت فردی و محیطی در دست تولید داریم. البته قبلا هم به طرق مختلف این آموزشها ارائه میشد، اما سعی داریم آموزشها را بهروز رسانی کنیم.

وی درباره نحوه و سطح دسترسی به برنامههای تولید شده گفت: اکنون در مرحله اجرای آزمایشی، مخاطب عمومی داریم و عموم میتوانند وارد سامانه شده، تلفن همراه خود را وارد و ثبت نام کنند، اما از زمان بارگذاری رسمی تلویزیون تعاملی سطوح دسترسی به برنامهها تعریف شده و طبقهبندی خواهد شد.