مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256364846595317543

لهجه‌ها در «هیات‌مدیره» حذف شد

نویسنده سریال «هیات‌مدیره» گفت: نگرانی‌های گروه تولید باعث شد برخی کاراکترها لهجه نداشته باشند چراکه در این چند سال اخیر، شاهد دلخوری‌هایی بودیم.

علی خودسیانی در گفتوگو با فارس، درباره طنز موجود در این سریال گفت: این سریال هم در همان فضای مجموعه تلویزیونی «دنیای شیرین» است که سالها پیش نوشته بودم و مخاطب هم به همان میزان که به خلق موقعیتهای طنز در آن سریال میخندید، با تماشای «هیاتمدیره» هم خواهد خندید.

او با اشاره به حذف برخی از سکانسها در نگارش و در لهجه برخی کاراکترها گفت: نگرانیهای گروه تولید و آقای میری باعث شد برخی کاراکترها لهجه نداشته باشند. چراکه در این چند سال اخیر در برخی سریالها که لهجه خاصی داشتند، شاهد دلخوری اصناف یا استانهایی بودیم که منجر به اعتراض دستهجمعی هم شده است. برای مثال در این سریال برای تعمیرکار آسانسور لهجه آذری نوشته بودم که لهجه او را حذف کرده بودند که به آذریها برنخورد و نگویند هر چه کارگر است را آذری میپندارید! خودسانسوریهایی که قبلا در برخی سریالها بوده این نگرانی را برای ما ایجاد کرده بود که بخواهیم از آن پرهیز کنیم. همچنین در مواردی برخی بازیگران از لهجه داشتن پرهیز میکنند.

این نویسنده با اشاره به ادامه پیدا کردن «هیاتمدیره» بعد از نوروز نیز بیان کرد: این سریال بعد از نوروز تا 40 قسمت و تا ماه رمضان ادامه پیدا میکند و فاز دوم بعد از ماه رمضان پخش میشود.

خودسیانی با بیان اینکه طراحی اولیه این سریال برای فاز دوم انجام شده است، بیان کرد: طراحیها انجام شده و تعدادی از بازیگرها میمانند و تعدادی میروند. تقریبا فقط در هشت واحد از این ساختمان 13 طبقه، سکونت دارند و واحدهای دیگر خالی است. در فاز دوم همسایههای جدید به قصه اضافه میشوند و قصههایشان به بعد از ماه رمضان موکول میشود.

وی با اشاره به حضور بازیگران جدید در فاز دوم این سریال گفت: این احتمال وجود دارد تا در فاز دوم بازیگران جدید با قصههای جدید، بقیه واحدها را پر کنند. فاز دوم حدود 60 قسمت است که با احتساب این 40 قسمت به صد قسمت میرسد.

سریال هیاتمدیره هر شب ساعت 23 از شبکه دو سیما روی آنتن میرود.