مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256343370267714211

مخالفت لبنان و عراق با بند ضد ایرانی بیانیه نشست سران عرب

نمایندگان لبنان و عراق در رابطه با بند ضدایرانی بیانیه نشست مقدماتی سران عرب موضع تحفظ اتخاذ کردند.

به گزارش النهار، در بیانیه نشست مقدماتی سران عرب که در عربستان برگزار شد، ادعا شده است که ایران در امور داخلی کشورهای عربی دخالت میکند و حزبا... لبنان گروه تروریستی به شمار میرود.

نمایندگان لبنان که در این نشست شرکت کرده بودند در رابطه با این بند ضد ایرانی موضع تحفظ اتخاذ کردند.

براساس این گزارش، عراق نیز در این نشست شرکت کرده بود و در رابطه با این بند موضع تحفظ اتخاذ کرد.

از سوی دیگر رئیس پارلمان عربی بار دیگر مدعی دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی کشورهای عربی شد. مشعل السلمی در گفتوگو با روزنامه الحیات در پاسخ به این سوال که مهمترین چالشهایی که کشورهای عربی با آن مواجه هستند کدامند، مدعی شد: دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عربی خطرناکترین تهدید برای امنیت ملی کشورهای عربی بهشمار میرود و ایران بهمنظور تهدید امنیت و حاکمیت کشورهای عربی و ایجاد بیثباتی در آنها تمام راهها را بهکار میگیرد./ ایسنا