مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256340804098998856

رای دادگاه مطبوعات درباره ایلنا و خبرگزاری بسیج

احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در تشریح جلسه دیروز دادگاه مطبوعات تصریح کرد: پرونده پایگاه خبری پرسش، خبرگزاری ایلنا، و خبرگزاری بسیج در شعبه 9 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: پایگاه خبری پرسش به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آراء مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته شد و در باب اتهام توهین مجرم شناخته نشد. مومنیراد تصریح کرد: مدیرعامل خبرگزاری ایلنا به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آراء مجرم شناخته شد و با شکایت شاکی خصوصی نیز با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.

وی خاطرنشان کرد: خبرگزاری بسیج به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخته نشد./ میزان