مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256315298274118766

احتمال حذف وزنه‌برداری از المپیک

احتمال حذف رشته وزنه‌برداری از بازی‌های المپیک به دلیل تعدد دوپینگ ورزشکاران، فدراسیون بین‌المللی این رشته را بر آن داشت تا تمهیدات سختگیرانه‌تری اعمال کند.

فدراسیون بینالمللی وزنهبرداری در نخستین گام برای اثبات جدیت و قاطعیت خود در عرصه مبارزه با دوپینگ، سهمیه برخی از کشورها از جمله ایران برای حضور در المپیک 2020 توکیو را کاهش داد تا به قول معروف، «علاج واقعه قبل از وقوع» را انجام داده باشد. طبق قوانین جدید فدراسیون بینالمللی وزنهبرداری هر کشوری که در زمینه دوپینگ ورزشکاران دارای 20 تخلف یا بیشتر (در فاصله سالهای 2008 تا 2020) باشد فقط دو سهمیه در المپیک 2020 خواهد داشت که از هماکنون میتوان برخی مدعیان از جمله روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان و بلاروس را شامل همین قوانین سختگیرانه دانست. ضمن اینکه برخی کشورها که در همین بازه زمانی با ده تخلف در زمینه دوپینگ ورزشکاران همراه بودند با محدودیت سهمیه المپیک روبهرو خواهند شد، بهطوریکه فقط سهمیه دو وزنهبردار مرد و دو وزنهبردار زن را در بازیهای المپیک خواهند داشت. در بین این کشورها نیز مدعیانی مثل بلغارستان، ایران و هند وجود دارند. البته این پایان قوانین سختگیرانه و قاطعانه فدراسیون بینالمللی وزنهبرداری نیست بلکه این فدراسیون با کشورهای متخلف با شدت بیشتری برخورد خواهد کرد، بهطوری که دوپینگ کشورهای متخلف میتواند با محرومیت کلی آنها از المپیک مواجه شود.