مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256204300020468577

ضمایر

من

غلامرضا امامی با ترجمه آثاری از زکریا تامر و اومبرتو اکو به نمایشگاه کتاب سیویکم میآید.

آنطور که این نویسنده، مترجم و منتقد ادبی به ایلنا گفته، مجموعه داستان «رعد» از نویسنده بزرگ جهانی عرب زکریا تامر را ترجمه کرده که انتشارات مروارید آن را منتشر میکند: «تامر نویسنده محبوب و معروفی در میان اعراب است و اتفاقا از دوستان من هم هست».

این مترجم سپس از انتشار ترجمه اثر جدیدی از اومبرتو اکو خبر داده: کتاب دیگری از اومبرتو اکو با خرید حق کپیرایت بزودی منتشر میشود. این کتاب «چگونه ...؟» نام دارد و درواقع مجموعه طنزها و نگاه انتقادی و نقادانه اومبرتو اکو است به دنیای مدرن که نشر کتاب گویا آن را منتشر خواهد کرد.

علاوه بر این، کتاب دیگری از اومبرتو اکو به نام «سه قصه» که توسط نشر چکه منتشر شده بود بلافاصه به چاپ دوم رسید .

اکنون نیز با اتمام نسخههای این نوبت چاپ ، این کتاب برای چاپ سوم زیر چاپ میرود.

او

هوشنگ چالنگی، شاعر دوستداشتنی شعر دیگر، که از دهه 40 به عنوان دهه درخشان جریان های نوظهور در شعر فارسی بود تا کنون که دوباره رجعتی از سوی جوانان به برخی از آن جریان ها از جمله همین جریان شعر دیگر صورت گرفته است ، جمعه آینده به ساری می رود .

چالنگی شاعر مجموعه شعرهای «زنگوله تنبل»، « آبی ملحوظ » از آنهاست که اغلب به دعوت دوستداران ادبیات نه نمیگوید.

حالا هم ایبنا خبر داده او همراه محمد خلیلی ، دیگر شاعر دهه چهلی قرار است به شهر کتاب ساری بروند تا در نشست رونمایی کتاب «بیحضور غباردست» نوشته لیلا محبوبی که جمعه 31 فروردین ماه برگزار میشود، شرکت کنند. بیحضور غباردست را روز جمعه 31 فروردینماه برگزار میکند.