مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256202755643340693
نـــوار زرد

دعوای پینوشه و آلنده روی تشک تهران!

اگر به شما بگویند رمانی منتشر شده که نامش «عینک سالوادور» است، احتمالا دو نوع تصور درباره آن خواهید داشت؛ اگر اهل هنر باشید گمان می‌برید این رمان، به سالوادور دالی، نقاش معروف اسپانیایی ربط‌هایی داشته باشد، اما اگر اهل مطالعات تاریخی در حوزه سیاست باشید، محال است گمان‌تان چیز دیگری باشد جز این‌که نام رمان، یکراست به جنبشی ربط دارد که طی آن طرفداران حزب سوسیالیست شیلی در کمپین انتخاباتی میشل باشله حضوری فعال داشتند. نام آن جنبش هم دقیقا عینک سالوادور بود. حالا مهدی شادکار بر همین اساس نام کتاب خود را عینک سالوادور انتخاب کرده است. اما این رمان ایرانی از چه سخن می‌گوید؟

رمان عینک سالوادور نوشته مهدی شادکار است و با 162 صفحه و قطع جیبی با قیمت 7500 تومان در نشر روزنه راهی بازار شده است.

عینک شکسته سالوادور آلنده، نماد دموکراسی شکستخورده شیلی و 30 سال سرکوب پس از آن است.

سال 1970 که آلنده به عنوان یک سوسیالیست به ریاستجمهوری شیلی میرسد و چپها قدرت را در این کشور آمریکای لاتین در دست میگیرند، ژنرال پینوشه نمیتواند به قدرترسیدن آلنده را تحمل کند و با طرح کودتایی آمریکایی به کاخ ریاستجمهوری حمله میکند. آلنده و یارانش مسلحانه مقاومت میکنند و سرانجام با بمباران کاخ همه چیز در این کشور دفن میشود. هم جنازه آلنده و یارانش، هم آرمانهای ملتی بهپاخاسته و... .