مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256165260633443937

پیشنهاد

نشر آموت اثری تازه از محمد‌علی علومی را با عنوان «قصه اساطیر» منتشر کرده است که به بررسی و توضیح داستان هزار و یک‌شب و قصه‌های ایرانی بر مبنای اسطوره‌ها می‌پردازد. این اثر که در قالب دو کتاب در یک مجموعه گردآوری شده است؛ در بخش اول به تحلیل و بررسی کتاب قصه‌های هزار و یک‌شب پرداخته و در بخش دوم به بررسی رابطه میان قصه‌های ایرانی و مبانی اساطیری آن توجه نشان داده ‌است. این اثر همچنین در پیوست خود چهار مقاله و نیز تصاویری درباره هزار و یک‌شب و برخی اسطوره‌های ایرانی و غیرایرانی و فرهنگ عامه را در برمی‌گیرد.

علومی در کتاب نخست از این مجموعه به توضیحی درباره قصههای هزار و یک شب و تحلیل و بررسی آنها پرداخته است. در ادامه نیز این کتاب سراغ رمزگشایی از نمادها و شخصیتهای اسطورهای این داستان رفته که در مجموع هشت مقاله مجزا را شکل میدهد. در کتاب دوم اما نویسنده با درج مقدمه‌ای درباره مبانی اساطیری داستان‌های ایرانی، به بررسی قصه‌هایی از جمله «نارنج و ترنج» به روایت مردمان کرمان، «نگار»، «بی‌بی‌نگار»، «مرجان»، «میرزا مست و خمار»، «فاطیکو و سبزقبا»، «درخت شاه‌توت» و... پرداخته است که در مجموع شامل 19 داستان می‌شود. علومی در مقدمه خود بر این اثر عنوان کرده است: بحث اصلی و رویکرد این کتاب، تطبیق، بررسی و تحلیل افسانه‌های ایرانی با مبانی اساطیری است. از هزار افسان دوران هخامنشیان و اشکانیان که منبع اصلی «هزار و یکشب» قرار گرفت تا افسانه‌های رایج در فرهنگ مردم همه مبانی اسطوره‌های قدرتمند و موثر دوران خود را بیان می‌کنند.

آن طور که مهر گزارش کرده، به گفته علومی تالیف این کتاب که بیش از 800صفحه حجم دارد بالغ بر هشت سال از او زمان گرفته است. این کتاب از سوی نشر آموت و با قیمت 73 هزار تومان منتشر شده است.