مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256147761477752909

انصارا... : موشک‌هایمان به اسرائیل هم خواهد رسید

عضو کمیته انقلابی انصارا... یمن از سوریه خواست در واکنش به حملات کشورهای غربی، پایگاه‌های عربستان و اسرائیل را بمباران کند.

توفیق الحمیری، عضو کمیته انقلابی انصارا... یمن در گفتوگو با اسپوتنیک گفت: بیشتر موشکهایی که شلیک شده است از مناطق مشترک آمریکا و عربستان از جمله شرکت آرامکو بود. زمانی که رهبرمان از بمباران مابعد ریاض صحبت میکند منظور اسرائیل است. ما موشکهایمان را ارتقا دادهایم و اسرائیلیها باید مطمئن باشند که موشکهایمان به آنها خواهد رسید. وی گفت: ما بر حمایتمان از سوریه تأکید میکنیم. حملاتمان با موشکهای بالستیک به ریاض و شهرکهای دیگر عربستان منعکسکننده این حمایت است. اولین موشک بالستیکی که از دو سال پیش به ریاض شلیک شد به پایگاه السلیل بود و قربانیان آن افسران آمریکایی و کارشناسان اسرائیلی بودند. / ایسنا