مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256017558062464272
یادداشت

هزینه‌تراشی‌های بن‌سلمان برای عربستان

سفرهای دوره‌ای محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به آمریکا، انگلیس و فرانسه در چارچوب بحران داخلی عربستان سعودی و نقش تکدیگری سیاسی بن سلمان در پایتخت‌های کشورهای غربی، قابل تجزیه و تحلیل است.

عربستان سعودی در طول سه سال ماجراجویی محمد بن سلمان،ولیعهد عربستان با سلسله بحرانهای داخلی و منطقهای مواجه شد و تصور او این است که برای برونرفت از این بحرانها باید به غرب و آمریکا نزدیک شود. بحران داخلی در عربستان به دلیل بروز اختلاف میان شاهزادگان و بن سلمان افزایش پیدا کرده است. دستگیری و زندانی شدن 400 نفر از شاهزادگان تاثیرگذار سعودی و 30 نفر از علمای وهابی شرایط ناپایداری در داخل عربستان بهوجود آورده و حتی برخی علمای مناطق غرب عربستان سعودی که چسبندگی کمتری به طیف وهابیها دارند در طول سالهای اخیر نسبت به ماجراجویی محمد بن سلمان در منطقه و بویژه یمن هشدار داده بودند که با عکسالعمل تند او مواجه شدند و به همین دلیل در شرایط کنونی هزینههای سنگین ماجراجوییهای عربستان و محمد بن سلمان را ملت عربستان پرداخت میکنند. همچنین شکست نظامی عربستان در یمن و سوریه موجب شده بر هزینههای این ماجراجویی افزوده شود.

در طول هفت سال بحران سوریه، عربستان بیش از 60 میلیارد دلار به دستور آمریکا کمک مالی در اختیار گروهکهای تروریستی سوریه قرار داده ولی هیچگونه نتیجهای برای عربستان و آمریکا به همراه نداشته است و به همین دلیل حتی در رابطه با اختلافات عربستان و قطر هم محمد بن سلمان با انزوای سیاسی مواجه شده و از این رو، وی در سفر به آمریکا در دیدار با سران لابی صهیونیستی و روپرت مرداک که یک میلیاردر یهودی و دارای صدها شبکه رسانهای است، وعده داده که روابط عربستان با رژیم صهیونیستی را آشکار و حتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به رابطه با اسرائیل تشویق کند. بنابراین به ظاهر سفرهای بن سلمان، سفرهای سیاسی به کشورهای اروپایی و آمریکا تلقی میشود اما در حقیقت نشانه دریوزگی و ورشکستی سیاسی محمد بن سلمان است و وی قصد دارد کمک سیاسی لابی صهیونیستی و غربی را برای رسیدن به قدرت و پادشاهی بعد از پدرش قابل دریافت کند. البته این نشانه ضعف عربستان سعودی و توسل و پناه بردن مقامات سیاسی این کشور به غرب است که در حقیقت در درازمدت نتیجهای برای عربستان جز هزینهتراشی و باج گرفتن غرب نخواهد داشت.

حسن هانیزاده

تحلیلگر مسائل جهان عرب