مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215883461543320244

پلک احساس

کاش دست دوستی هرگز نمی‌دادی به من آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است فاضل نظری