مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215881984581172516

درمان زخم با فلس ماهی

محققان سنگاپوری با استفاده از فلس مارماهی و تیلاپیا، درمانی برای زخم‌های انسانی یافته‌اند.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور از فلسهای ماهی برای درمان زخم استفاده کردند.

محققان برای این منظور فلس ماهیهای باس دریایی (Sea bass)، مارماهی و تیلاپیا را از یک مزرعه پرورش ماهی در سنگاپور جمع آوری و کلاژن آنها را استخراج کردند. این کلاژن پس از بهبود یافتن به پوست موشها تزریق شد و به ایجادرگهای خونی و لنفاوی منجر شد. این روند نشان داد مواد مذکور درمان مناسبی برای ترمیم و بازسازی پوست هستند.

هرچند درحال حاضر کلاژن در فرآیند ترمیم زخمها استفاده میشود. اما این کلاژن از پوست گاو یا گوسفند تهیه میشود. به گفته محققان استفاده از این حیوانات به عنوان منبع تامین کلاژن با چند مانع روبهرو است.

استفاده کلینیکی از این مواد بهدلیل محدودیتهای فرهنگی و مذهبی چندان مرسوم نیست. علاوه برآن فرایندهای کنترل بیشتری برای اجتناب از انتقال بیماری از حیوان به انسان باید انجام شود.

همچنین فلس ماهی منبع ارزانتری برای کلاژن هستند زیرا در حقیقت دورریز به حساب میآیند.