مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215881580376478262

ربات حافظ مزارع ساخته شد

در ژاپن برای مقابله با حمله گرازهای وحشی به مزارع یک گرگ رباتیک ساخته شده است.

به گزارش مهر، ژاپن برای مقابله با مشکل حمله گرازهای وحشی به مزرعهها آنها را با گرگهای رباتیک میترساند.

این گرگها که دندانهای ترسناک، پوست پوشیده از مو و چشمان قرمز دارند به کشاورزان کمک میکنند از محصولات خود محافظت کنند.

دانشمندان در تابستان گذشته گرگهای رباتیک را آزمایش کردند. در همین راستا این گجت بزودی تولید میشود. ربات مذکور 20 اینچ ارتفاع دارد و هنگام نزدیک شدن موجودات دیگر زوزه میکشد. این اختراع که «گرگ ابر هیولا» نیز نام گرفته با باتری کار میکند. این باتریها با انرژی خورشیدی شارژ میشوند.

قیمت هر ربات 5000دلار است و در تنظیمات آن چند نوع مختلف زوزه در نظرگرفته شده تا گرازهای وحشی را براند.این درحالی است که مشکل گرازهای وحشی در ژاپن هر روز گسترده میشود.