مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215867693528627238

تائید سلامت دامادجنایتکار در پزشکی قانونی

کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی، سلامت روانی مردی که متهم است در اقدام هولناکی همسر و مادر زنش را به قتل رسانده، تأئید کرد.

به گزارش جام جم، این مرد 40 ساله متهم است صبح سیزدهم مرداد امسال پس از ورود به خانه پدرزنش جنایت هولناکی را رقم زد. او در جریان درگیری با همسرش و پدر و مادرزنش، ابتدا زن 39ساله اش و بعدمادرزن 65 ساله اش ر ا با ضربههای چاقو کشت و پدرزنش را هم زخمی کرد.

دامادخانواده با دستور بازپرس دشتبان، کشیک قتل تهران بازداشت و برای ادامه تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران منتقل شد و به جنایت اعتراف کرد و درباره انگیزه اش گفت: من لیسانس مدیریت دارم. من و همسرم هردو کارمند اداره پست بودیم. شرایط زندگی مان خوب بود، اما دخالتهای خانواده او در این اواخر باعث بروز مشکلاتی برایمان شده بود. آن شب همسرم بعداز شرکت در جشن عروسی خانه والدینش ماند. صبح برای بازگرداندن او رفتم که این درگیری خونین رخ داد.

متهم مدعی بود بیمار روانی بوده و در زمان جنایت جنون به وی دست داده است. بنابراین او به پزشکی قانونی منتقل شد و هیات سه نفره کارشناسان پزشکی قانونی، سلامت روانی وی را تائید کردند؛ اما او به این نظریه اعتراض کرد و دوباره وی با دستور بازپرس پرونده به پزشکی قانونی رفت . این بارهیات پنج نفره پزشکی قانونی موضوع سلامت روانی او را بررسی کردندتا این که دیروز پزشکی قانونی طی مکاتبه با بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران اعلام کرد دامادجنایتکار در سلامت کامل روانی به سر میبرد و زمانی که جنایت رخ داده، جنون نداشته و بیمار روانی نیست.

با مشخص شدن دوباره سلامت روانی وی، قراراست پرونده اش بزودی با صدور جلب به دادرسی، به دادگاه کیفری ارسال تا وی به خاطر دو جنایت محاکمه شود .