مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215865279292194943

سناریوی هولناک برای قتل پدر و پسر معلول

دو مرد که متهم هستند در نقشه‌ای شوم مرد میانسال و پسر نوجوان معلولش را کشته و جنازه آنها را به آتش کشیده و رویشان آهک ریخته بودند، دیروز پای میز محاکمه ایستادند.

به گزارش جام جم، بیستم دی ماه سال93زن میانسالی به پلیس آگاهی دماوند رفت واز ناپدید شدن همسر 47ساله اش بهنام یاسر و پسر 13 ساله به نام یاشار خبرداد.

این زن گفت: همسرم دیروز به محل کارش رفت، اما به خانه بازنگشت .چون نگران او شده بودم از پسرم که از معلولیت جسمانی رنج می برد خواستم دنبال پدرش برود، اما یاشار هم از خانه بیرون رفت و دیگر بازنگشت .حالا می ترسم بلایی بر همسر و پسرم آمده باشد.

پلیس به تحقیق پرداخت، اما ردی از پدر و پسر گمشده به دست نیاورد .چند نفر از دوستان یاسر که آخرین بار با وی ملاقات کرده بودند به عنوان مظنون بازداشت شدند، اما پلیس به نتیجه مطلوب نرسید . راز ناپدید شدن این پدر و پسر همچنان در هاله ای از ابهام قرار داشت که پلیس در حاشیه پردیس، بقایای جسد سوخته دو نفر را پیدا کرد. آزمایش های دی ان ای نشان داد اجساد متعلق به یاسر و پسرش است.

در حالی که تحقیقات وارد مرحله تازه ای شده بود، پلیس دریافت یاسر یک ماه قبل از ناپدید شدنش با مردی به نام رضا معامله میلیونی داشته است .به این ترتیب رضا تحت بازجویی قرار گرفت و منکر اطلاع از سرنوشت یاسر شد .اما تناقضگویی های این مرد اطلاعات تازهای به پلیس داد و وی در بازجویی های بعدی به کشتن یاسر و پسرش با همدستی یکی از دوستانش به نام امیر اعتراف کرد. به این ترتیب امیر 30 ساله که به شیشه معتاد بود ردیابی و بازداشت شد.

رضا در ادامه بازجوییها، امیر را عامل جنایت معرفی کرد و گفت امیر پدر و پسر را کشته است .امیر نیز گفت به دستور رضا دست به جنایت زده است .

به این ترتیب برای امیر به اتهام قتل عمد و رضا به اتهام معاونت در دو جنایت کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در جلسه رسیدگی به این پرونده که دیروز به ریاست قاضی قربانزاده و با حضور یک قاضی مستشار برگزار شد، ابتدا اولیای دم برای عاملان این جنایت حکم قصاص خواستند، سپس امیر به دفاع پرداخت و گفت: من پدر و پسر را نمیشناختم.رضا که از دوستانم بود خودش را اطلاعاتی و فردی با نفوذ معرفی کرده بود. او با من رابطه دوستانه داشت و خرج مواد مخدرم را هم می داد.حتی او یک بار مرا برای تفریح به کشور سوئد فرستاد و مرا مدیر کارواش خود کرده بود . پس از مدتی من از کارواش اخراج شدم. یکسال از رضا اطلاع نداشتم تا این که سال 93 بار دیگر به دیدنم آمد .رضا حرف هایی زد و از من خواست به او کمک کنم. رضا می گفت یاسر محارب است و باید خونش ریخته شود، چون مردی بی بند و بار است. پسر معلول او نیز مستحق مرگ است. او نقشه را کشید و از من خواست آن را اجرا کنم .

وی در تشریح جزئیات جنایت گفت: آن روز من و رضا با ماشین دنبال یاسر رفتیم .در میان راه من به دستور رضا، یاسر را با طنابی که از قبل تهیه کرده بودم، کشتم و جنازهاش را در حوالی پردیس رها کردم. ولی چون پسر13ساله یاسر مدام با رضا تماس گرفته و سراغ پدرش را میگرفت به همین خاطر ما با یاشار هم قرار گذاشتیم او را پیش پدرش ببریم. وقتی یاشار سوار ماشین شد آبمیوه مسمومی را که رضا به من داده بود به او دادم تا بخورد اما نخورد .من در یک لحظه لباس یا شار را روی صورتش کشیدم و سعی کردم او را خفه کنم، اما او زنده بود و تقلا می کرد. همان موقع رضا با بیل به سر پسرنوجوان زد و او را کشت .ما جنازه پدر و پسر را در حاشیه پردیس به آتش کشیدیم و سپس برای از بین رفتن بقایای جسد روی آن آهک ریختیم.

وی ادامه داد: من قبل از این، هر دو قتل را گردن گرفته بودم چون رضا قول داده بود رضایت اولیای دم را جلب کند، اما حالا که در زندان کاری برایم انجام نداده تصمیم گرفتم حقیقت را بگویم .من یاشار رانکشتم و رضا قاتل اوست.

سپس رضا که با قرار وثیقه آزاد بود در جایگاه ویژه ایستاد و منکر دست داشتن در جنایت شد. وی همدستش را دروغگو خواند و گفت: من انگیزهای برای کشتن پدر و پسر نداشتم . با یاسر معامله کرده و در عوض خرید ویلایی 180 سکه طلا و 220 میلیون تومان پول نقد به او داده بودم.من حتی اتهام معاونت در قتلها را هم قبول ندارم. من و امیر همرا با یاسر به دماوند رفته بودیم، اما نمی دانم چرا یکباره رضا طنابی را دور گردن یاسر انداخت و او را خفه کرد. گمان میکنم او تحت تاثیر مصرف شیشه دست به این جنایتها زد.

وی ادامه داد: من تحت تاثیر فشارهای روانی به دروغ گفته بودم یاسر و پسرش را بهخاطر اعتقاداتی که داشتم، کشتم ولی حالا می گویم بیگناهم و انگیزهای برای قتل آنها نداشتم.

در پایان جلسه، هیات قضایی وارد شور شد و دستور بازداشت رضا را صادر کرد. قرار است قضات بزودی درباره این پرونده حکم صادر کنند.