مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215852345103430086

افزایش اعتبار تغذیه کودکان و مادران دچار سوءتغذیه

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و پژوهش کمیته امداد با بیان این‌که اعتبار تغذیه کودکان زیر پنج سال و مادران باردار و شیرده دچار سوءتغذیه در بودجه سال آینده کمیته امداد 30 درصد افزایش می‌یابد،گفت: بر این اساس اعتبار مصوب در این زمینه از 91 میلیارد به 118 میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش جامجم، میرهاشم موسوی با اشاره به اینکه سال آینده بیشترین اعتبار کمیته امداد صرف توانمندسازی و خودکفایی مددجویان میشود، افزود: بر این اساس اعتبارات توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت 13 درصد افزایش مییابد.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامههای کمیته امداد برای سال 97 شناسایی و اولویتبندی نیازهای مددجویان و سطحبندی خدمات است، ادامه داد: تدوین نظام مددکاری، ایجاد مشاغل دانشبنیان، توسعه روشهای الکترونیک در زمینه مشارکت مردمی و ارائه خدمات به مددجویان از سایر برنامههای این نهاد در سال آینده است.

موسوی عنوان کرد: گسترش فعالیتهای فرهنگی، تداوم رویکرد توانمندسازی، توجه ویژه به مناطق محروم و مرزی، تداوم ارائه خدمات معوض بهجای بلاعوض، شفافسازی و واقعی سازی بودجه امداد و تقویت برونسپاری خدمات ازجمله رویکردهای برنامهوبودجه سال 97 خواهد بود. وی افزود: همچنین سال آینده اعتبارات اشتغال از محل صندوق قرضالحسنه امداد ولایت 13 درصد، مسکن 12 درصد، تسهیلات قرضالحسنه کارگشایی 10 درصد، کمک به تأمین تجهیزات درمان بیماران صعبالعلاج 10 درصد، امور فرهنگی مددجویان 8 درصد، بیمه خدمات درمانی 5درصد و ازدواج و هزینه تحصیل دانشآموزان و دانشجویان 4 درصد افزایش خواهد یافت.