مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215852005556189937
حق با شماست

رفتار نامناسب در بیمارستان بندرترکمن

شهروندی از گلستان: دکترهای بیمارستان بندرترکمن رفتار نامناسبی با بیماران و حتی پرستاران دارند.

پیادهروی میرداماد سنگفرش یا آسفالت

معینی از تهران: چرا شهرداری منطقه 4، خرابیهای پیادهروی بلوار میرداماد حدفاصل میدان مادر تا مترو را آسفالت کرده و از سنگفرشهای مشابه استفاده نکرده است.

وضع نامناسب کوچههای بابل

عنایتزاده از بابل: کوچههای شهر بابل با توجه به عملیاتهای مداوم شهری وضع بسیار نامناسبی دارد و نیاز به رسیدگی و آسفالت
دارد.

مسافران نوروزی حمایت نمیشوند

حسنی از اصفهان: با نرخ بالای هتلها و نبود نظارت در این حوزه شاهد اقامت و شرایط سخت مسافران در چادرها هستیم. امیدواریم با تعدیل نرخها، از مسافران نوروزی حمایت بیشتری شود.