مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215772007116656498
نخستین وزیر محجبه لبنان:

تضادی بین اسلام و حضور اجتماعی زنان وجود ندارد

عنایه عزالدین، وزیر مشاور در امور توسعه اداری لبنان، نخستین وزیر محجبه در تاریخ این کشور است. او تاکید دارد تضادی بین اسلام و حضور زن در جامعه وجود ندارد. وی یک پزشک و عضو جنبش امل بوده و در انتخابات پارلمانی پیش رو نیز جزو فهرست انتخاباتی این جنبش محسوب می‌شود. رویدادی که بسیاری آن را تحولی مثبت در ارتقای جایگاه سیاسی زنان شیعه در لبنان تفسیر می‌کنند. خلاصه‌ای از مصاحبه با او را می‌خوانید:

خانم دکتر عزالدین! شما به عنوان تنها وزیر زن کابینه لبنان و نخستین وزیر زن محجبه، وضعیت زنان در کشورتان را بویژه از نظر جایگاه حقوقی و اجتماعی چطور ارزیابی میکنید؟ آیا جایگاه زنان در لبنان ارتقا یافته است؟

اول باید بگویم وضعیت اجتماعی زنان در لبنان از نظر حضور در جامعه و بازار کار خیلی بهتر از وضعیت حقوقی و سیاسی آنهاست. زنان لبنانی تا حد بسیار زیادی در زندگی اجتماعی، علمی و عملی فعال هستند. در لبنان تعداد زیادی پزشک، روزنامهنگار و فعال رسانهای، مهندس، معلم، وکیل و حتی قاضی زن داریم. زنان تقریبا در همه زمینههای کار حضور دارند اما باتوجه به حجم حضور آنان در مشاغل گوناگون جامعه، هنوز به مراکز تصمیمگیری در بخشهای مختلف راه نیافتهاند. با وجود اینکه لبنان در سال 1953 حق نامزدی و انتخاب را به زنان اعطا کرد و از نخستین کشورهایی بود که در جهان عرب این حق را به زنان داد، اما از آن روز تا کنون تعداد وزرای زن از هشت نفر فراتر نرفته است و زنانی هم که به مجلس راه یافتهاند، فقط ده نفر بودهاند. این تعداد در طول این همه سال خیلی کم بوده است.

اگر بخت با شما یاری کند، شما اولین زن از طایفه شیعه هستید که از بدو تاسیس مجلس در لبنان تاکنون به پارلمان راه خواهد یافت. نظرتان چیست؟

اولا من به مذهبم افتخار میکنم که بخش مهم و بزرگی از ساختار لبنان است. کرسیهای نمایندگی در لبنان بر اساس طوایف و مذاهب تقسیم شده است. بنابراین در صورتی که موفق شوم و به مجلس راه یابم، یکی از کرسیهای نمایندگی طایفه شیعی را به دست آوردهام. این مساله مایه افتخار است. در عین حال اما باید نمایندهای برای کل لبنانیها و از همه طوایف باشم، چه زن و چه مرد.

آیا شما پیشرفتی در وضعیت زن، در جهان عرب و جهان اسلام مشاهده میکنید؟ برخی ادعا میکنند اسلام مانع اصلی حضور زن در جامعه است. نظر شما در این باره چیست؟

نمیتوان وضعیت زن را از اوضاع عمومی و صحنه جامعه جدا کرد. همانطور که روشن است جهان عرب و جهان اسلام در حالتی از انحطاط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به سر میبرد. بنابراین طبیعی است که این واقعیت بر وضعیت زن نیز سایه بیفکند. این وضعیت با ظهور حرکتهای تکفیری بسیار بدتر شد. حرکتهایی که تصویر اسلام را به شکل عام و وضعیت زن را به شکل خاص تخریب کردند. تکفیریها، زن را به عنوان یک کالا خرید و فروش کردند و چنین تصویری را ارائه دادند که به نظر من به زمان زیادی نیاز داریم تا آن را تغییر دهیم.

اما ادعای اینکه اسلام مانع حضور زن در جامعه میشود؛ چنین سخنی با مفاهیم اسلامی و تجربیات اسلام در تناقض است، به طور مشخص زمان رسولا...(ص) که زنان در عرصههای گوناگون زندگی و جامعه در سالهای ابتدایی اسلام و با حمایت مبارک خود رسول خدا حاضر بودند.

همینطور نگاهی سریع و گذرا به برجسته ترین متفکران معاصر در جهان اسلام، بر نقش زن در دین مبین اسلام تاکید دارد. همه ما از جایگاه والایی که امام خمینی(ره) از نظر تئوریک و عملی به زن داد، آگاهیم. همچنین امام موسی صدر، همواره در اندیشه و عمل خود بر اهمیت نقش زن و مرکزیت او در پیشرفت جامعه و اصلاح آن تاکید داشت. به نظر من، تجربه زن در جمهوری اسلامی ایران، نشانهای برای احترام اسلام به زن و جایگاه مهم و والای زنان در اسلام است. منبع: ایرنا